Hoe oud was Aicha?

Een Muslim meisje vraagt:

HELP! Ik zit in de 9° klas van een katholieke school
hier in Karachi, Pakistan.
(Hoe komt het eigenlijk dat de beste scholen
h
ier in Pakistan allemaal katholieke scholen zijn?)
Help ons alsjeblief! We hebben een taak gekregen:
“Waarom huwde de Profeet een zesjarig meisje?”

Het antwoord halen we uit “Answering Harsh Questions About Islam” (Antwoorden op brutale vragen over Islam) van Sheik Yusuf Estes.

Noteer :

  1. Dit was niet haar leeftijd toen ze trouwde

  2. Het waren haar ouders die aan Muhammad (vrede en zegeningen over hem) aanboden om met hun dochter te trouwen.

De leraars hier aan de St. Patrick Kerk zijn uiteraard geen Muslims
en ze geven ons deze opdracht om ons iets uit te leggen dat we niet weten. 
De vraag is: “Waarom huwde de Heilige Profeet Aicha zo jong?” 
Ze zeggen ons dat ze nog maar zes was.

Het antwoord:

Eerst en vooral zijn vragen vaak niet eerlijk. Soms verwerken mensen in hun vragen beweringen die niet waar zijn. Daarom is het belangrijk enkele zaken duidelijk te maken voor we verder gaan. Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) trouwde niet met Aicha toen ze nog maar 6 was. Haar ouders boden haar ten huwelijk aan, zoals dat in hun cultuur van die tijd de gewoonte was. Maar de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft het niet aanvaard en zij hebben een aantal jaren gewacht voordat ze hem het voorstel nog eens deden.

Het volgende punt is dat we moeten begrijpen dat het in de Islam allemaal draait om “Rechten en Beperkingen”. De Quran verheldert wat ieders rechten zijn en ook wat hun beperkingen/plichten zijn.

Het is door dit huwelijk met de Profeet (vrede en zegeningen over hem) dat we een voorbeeld ontdekken voor de betekenis van de beperkingen die worden uitgestippeld in het vierde hoofdstuk van de Quran met de titel “De Vrouwen” (Surah An Nisaa’)

O jullie die geloven! Het is jullie verboden vrouwen tegen hun wil te erven.”
(De Edele Quran 4:19)

Wereldwijd hadden de vrouwen in die tijd helemaal geen rechten en voor de mannen waren er geen beperkingen voor hun omgang met vrouwen. Een van de problemen was dat een man zijn dochter op gelijk welke leeftijd kon uithuwelijken en zij mocht niet weigeren.

Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) kreeg meer dan één keer van haar vader en moeder het aanzoek om te trouwen met Aicha. Toen Aicha zes was, riep haar moeder haar op een keer naar binnen en daar hoorde ze dat haar vader haar ten huwelijk aanbood aan zijn beste, levenslange vriend Muhammad (vrede en zegeningen over hem), zoals het bij de Arabieren destijds gebruikelijk was. Muhammad (vrede en zegeningen over hem) nam op dat moment het aanzoek niet aan, zelfs al was het toen wel gebruikelijk, omdat ze nog zo jong was.

DUS noteer:
Het is haar vader die haar ten huwelijk aanbiedt 
aan de man met wie zijn leven lang al bevriend is, 
Muhammad, vrede en zegeningen over hem.

 De Profeet, vrede en zegeningen over hem, is toen niet met haar getrouwd en heeft haar niet mee naar huis genomen, en zij vertelt zelf dat ze gewoon weer buiten ging spelen.

DUS noteer:
Ze is toen dus niet met hem getrouwd 
en ze is gewoon naar haar vriendjes teruggekeerd 
om verder buiten te spelen.

Opdat het duidelijk zou zijn, nogmaals:  ze zijn die dag dus helemaal niet getrouwd! Een paar jaar later, toen ze ook volgens de Islam oud genoeg was om te trouwen (ze was in staat om kinderen te baren), heeft hij het huwelijksaanzoek aanvaard, heeft ook Aicha het aanzoek aanvaard en is ze met de Profeet (vrede en zegeningen over hem) getrouwd.

We stellen vast dat het meisje oud genoeg moet zijn om kinderen te krijgen en dat ze zelf moet kunnen bepalen wat ze wil. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) is met haar getrouwd op de jongste leeftijd dat een huwelijk toegestaan is. Dat betekent dat ze oud genoeg was om huwbaar te worden genoemd en wijs genoeg om die keuze te maken, ook al was ze nog jong.

Ze was bovendien maagd. Om maar te tonen hoe Muslims jonge meisjes behandelen wanneer ze trouwen, zonder overhaast sex met hen te hebben zolang ze er niet klaar voor zijn en niet goed voorbereid zijn..

Dit alles is neergeschreven in Ahadith
die Aicha zelf heeft overgeleverd
over de manier waarop de Profeet
(vrede en zegeningen over hem) haar heeft behandeld.

Als beloning voor haar toewijding aan Allah en de Islam heeft Allah haar geëerd in Surah an-Noer, door elke verdenking van haar te verwijderen over onwettige sex met een gezel, waarvan enkele leugenaars haar onterecht hadden beschuldigd. Er zijn alleen al over dit voorval in verband met Aicha tien verzen geopenbaard in Surah An-Nur (De Edele Quran 24:11-17):

Voorwaar, degenen die de laster naar voren brachten zijn een groep onder jullie. Denkt niet dat het slecht voor jullie is. Integendeel, het is goed voor jullie: een ieder van hen wordt belast voor de zonde. En degene van hen die het grootste aandeel had: voor hem is er een geweldige bestraffing.
Hadden, toen jullie het hoorden, de gelovige mannen en de gelovige vrouwen maar het goede bij zichzelf gedacht, en hadden zij maar gezegd: “Deze (beschuldiging) is duidelijke laster.”
Hadden zij maar vier getuigen naar voren gebracht. Toen zij geen getuigen naar voren brachten, werden zij daarom degenen die bij Allah de leugenaars zijn.
En als de gunst van Allah voor jullie er niet geweest was en Zijn Barmhartigheid in de wereld en het Hiernamaals, dan zou een geweldige bestraffing jullie zeker treffen vanwege wat jullie gedaan hebben.
(En gedenkt) toen jullie de (laster) met jullie tongen overnamen en met jullie monden dat zeiden waarover jullie geen kennis hadden. En jullie dachten dat het iets kleins was, maar het is bij Allah geweldig.
En hadden jullie maar, toen jullie het hoorden, gezegd: “Het is niet aan ons om hierover te spreken, Heilig bent U, dit is een geweldig verzinsel.”
Allah waarschuwt jullie zoiets nooit te herhalen, indien jullie gelovig zijn.

Aicha heeft ook de bijzondere titel “Moeder van de Gelovigen” gekregen, al heeft ze zelf nooit kinderen gehad. Zozeer heeft Allah haar geëerd voor haar geduld en toewijding.

Tenslotte vertelt Aicha zelf (moge Allah tevreden zijn met haar) ons in haar eigen bewoordingen over de verschillende gelegenheden waarop haar vader haar ten huwelijk heeft aangeboden aan de Profeet (vrede en zegeningen over hem) en over haar huwelijk zelf, jaren later. Ze beschrijft ook heel levenddig haar verloving, huwelijk, hun leven samen en haar leven na zijn dood – steeds in de mooiste bewoordingen. Ze heeft nooit het minste kwaad over haar man verteld en beschreef hem als de beste van alle mannen en het levende voorbeeld van de Quran zelf. Ze heeft van hem geleerd en gaf die zo waardevolle kennis over familierelaties in het algemeen en het huwelijk in het bijzonder door via haar uitleg over haar eigen relatie met onze Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem).

Ze vertelt hoe ze om ter snelst liepen en samen speelden, hoe ze samen genoten van sport en wedstrijden. En ze vertelt over haar eigen persoonlijke, intieme leven met Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) in de allermooiste termen. Haar goede raad en richtlijnen voor het vestigen en handhaven van de best mogelijke relatie tussen hen vormen nog steeds het best mogelijke advies dat we tegenwoordig kunnen vinden, zowel voor mannen als voor vrouwen.

Zoals hierboven al werd opgemerkt heeft zelfs Allah, de Schepper en Verzorger van het Universum, haar eer en integriteit in Zijn Boek verdedigd. Haar eigen verhaal over haar huwelijk met Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem), haar vele gedetailleerde beschrijvingen van voorvallen en gebeurtenissen voor en tijdens hun huwelijk, haar volgehouden toewijding aan de nagedachtenis van haar man en haar geloof in hun hereniging in het Paradijs kunnen ons er enkel toe leiden te geloven dat dit inderdaad een van de allerbeste huwelijken in de geschiedenis van de mensheid is geweest.

Een vergelijking tussen het Engelse liefdesverhaal “Romeo n Julia”
en het liefdesverhaal van de Muslims over Muhammad en Aicha.

Shakespeare had de westerse wereld beter kunnen dienen dan met dit verhaal van twee tieners en hun stiekeme gedoe, die in “Romeo en Julia” achter de rug van hun ouders een verhouding hadden en dan allebei zelfmoord pleegden toen ze hun zin niet kregen.

Had hij nu eens het waargebeurde verhaal van “Muhammad en Aicha” verteld, over twee echte mensen, die geloofden in God en een gezegend leven leidden op aarde en in het Paradijs samen zullen zijn – en “ze leefden nog lang en gelukkig”.

Het goede komt alleen naar diegenen die ware gelovigen zijn en het kwade bereikt hen die niet geloven. Dit leven is slechts een test voor ieder van ons. En aan het einde ervan zal Allah ons allemaal terugbrengen, voor Hem, voor het Oordeel. Dan zullen de ongelovigen datgene zien wat ze hebben ontkend en waarover ze hebben gelogen.

We vragen Allah om alle mensen te leiden en ons allemaal te redden. Amien

Bron: http://www.islamnewsroom.com/answers/23-youngmarriage

Lees hierover ook “Harsh Questions” over Muhammad (vrede en zegeningen over hem) op www.prophetofislam.com

Shakespeare had de westerse wereld beter kunnen dienen dan met dit verhaal van twee

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in je omgeving en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.