Goed hart – Slecht hart


Soorten harten

Er werd door Ibn Bashir overgeleverd:
Ik hoorde de Apostel van Allah (vrede en zegeningen over hem) zeggen:

“Zowel de toegestane als de verboden zaken zijn duidelijk.
Maar daartussen zijn de twijfelachtige (verdachte) zaken,
en de meeste mensen hebben er geen kennis over.
Dus, al wie zichzelf behoedt voor deze verdachte zaken
redt zijn godsdienst en zijn eer.
En al wie zich met de twijfelachtige zaken bezighoudt,
is zoals een herder die (zijn dieren) laat grazen
vlakbij de weide van iemand anders
en die ieder moment het risico loopt dat hij daarop komt.
(O mensen!) Wees op uw hoede!
Er bevindt zich een stuk vlees in het lichaam waardoor,
als het goed wordt (hervormd), het hele lichaam goed wordt
en als het verdorven wordt, dan geraakt het hele lichaam verdorven…
en dat is het hart.”
(Bukhari)

Uit deze Hadith wordt duidelijk dat het hart de essentie van het hele lichaam is.
Wat is het dan dat we bedoelen met een goed en een slecht hart?

Zeggen we daarmee dat een slecht hart op het punt staat een hartaanval te krijgen, verstopt en volgepropt met cholesterol? En dat een goed en gezond hart toehoort aan iemand die zorg draagt voor zijn gezondheid door verstandig te eten en te trainen, waardoor zijn hart sterk blijft?

NEEN!

Deze Hadith beschrijft de twijfelachtige zaken, de zaken die niet duidelijk verboden zijn verklaard maar ook niet uitgesproken toegestaan. Het zijn de zaken waarover we niets weten. Degene die twijfelachtige aangelegenheden vermijdt, houdt zichzelf vrij van wat niet is toegestaan. En degene die zich ermee inlaat, loopt het risico om in het verbodene te vervallen.

Het is duidelijk, vanwege de waarschuwing die erop volgt,
dat twijfelachtige en verboden zaken een invloed hebben op het hart.
Dat is dus wat we bedoelen met de gezondheid van het hart.

Om het belang van het hart nog meer te benadrukken, werd die Hadith doorgegeven op gezag van Abu Hurairah, met nog een toevoeging:

“Waarlijk Allah kijkt niet naar jullie lichamen, noch naar jullie gezichten,
maar Hij kijkt naar jullie harten.” en daarbij wees hij met zijn vingers naar het hart.
(Muslim)

Dus als Allah naar onze harten zal kijken, zou je dan niet willen dat je hart in de best mogelijke conditie verkeert? Hoeveel moeite doen we om ons huis en ons eigen voorkomen mooi te maken wanneer we bezoek verwachten van andere Muslims? Zij zijn slechts de schepselen van Allah. Natuurlijk moeten we veel meer moeite doen voor ons voorkomen tegenover Allah. We weten niet wanneer onze zielen voor altijd van ons zullen worden weggenomen, dus moeten we ervoor zorgen dat het huis van ons hart ten allen tijde vlekkeloos is.

Om hiertoe in staat te zijn, moeten we eerst en vooral begrijpen wat de huidige toestand van ons hart is en wat de verschillende types en gezondheidstoestanden van het hart zijn.

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“De harten bestaan uit vier types:
gepoetst en blinkend als een stralende lamp,
een verzegeld hart met een knoop rond het zegel,
een hart dat binnenste buiten is gekeerd en een omhuld hart.
Wat het gepoetste hart betreft, dat is het hart van de gelovige
en de lamp is het licht van het geloof.
Het verzegelde hart is het hart van de ongelovige.
Het hart dat binnenste buiten is gekeerd,
is het hart van de pure hypocriet,
omdat hij kennis had maar ze ontkende.
Wat het omhulde hart betreft,
dat is een hart dat geloof èn hypocrisie bevat.
Het voorbeeld van geloof in dit hart,
is het voorbeeld van het grassprietje
dat door zuiver water wordt gevoed.
Het voorbeeld van de hypocrisie daarin,
is het voorbeeld van een maagzweer
die teert op etter en bloed.
Welke van de twee substanties de bovenhand heeft,
zal ook de bovenhand hebben over dat hart. “
(Ahmad)

 

Deze Hadith beschrijft de soorten hart:

 

Het gezonde hart

We beginnen met het hart dat gepoetst en glanzend is als de stralende lamp. Dat is het hart van degene die gelooft in Allah en Zijn Boodschappers, en de stralende lamp is het licht van het geloof.

Er staan zoveel verwijzingen in de Quran die het gezonde, gelovige hart beschrijven. Allah zegt:

“Voorwaar, de gelovigen zijn slechts diegenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen. Hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld.”
(De Edele Quran 8:2)

“(…)  en die geduldigen zijn met wat hen treft (…)”
(De Edele Quran 22:35)

“En degenen die hun giften geven terwijl hun harten vol ontzag zijn
omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren.
Zij zijn degenen
die zich haasten om goede daden te
verrichten en zij zijn daarbij de eersten.
(De Edele Quran 23:60)

“Hij is Degene Die de vrede in de harten van de gelovigen neerzond,
opdat zij geloof zouden toevoegen aan het geloof dat in hen was.
En aan Allah behoren de legers van de hemelen en de aarde.
En Allah is Alwetend, Alwijs.”
(De Edele Quran 48:4)

 

Dit hart is vervuld van vrees. Het is bang dat het Allah ongehoorzaam zou zijn. Het is bang omdat het zich afvraagt of zijn goede daden wel zullen worden aanvaard. Het vreest de Bestraffing voor de ongehoorzaamheid, het is bang het Paradijs niet te zullen bereiken. Maar er is ook geduld en volharding voor alles wat het overkomt, kalmte en rust, vertrouwen in zijn Schepper en dat alles gebeurt volgens de Wil van Allah.

Allah zegt ook:

“En zodat degenen die kennis gegeven is, zullen weten
dat
het de Waarheid van jouw Heer is, zodat zij erin geloven
en zij hun harten aan Hem onderwerpen. En voorwaar,
Allah zal de gelovigen zeker leiden op een recht Pad.”
(De Edele Quran 22:54)

En dat is het beste deel van een gezond hart: het geschenk dat het de kennis kan begrijpen. Deze harten zijn vervuld van de kennis die Allah heeft gezonden. Ze raakte niet verloren in hun keel, in de borstkas, maar drong door in het hart en zuiverde het, blonk het op zodat het zou glanzen als een stralende lamp die het hele lichaam vervult met het verlangen Allah te behagen en met de vrees iets te doen wat Hem onaangenaam is.

 

Het dode hart

Dan hebben we twee andere types die in de Hadith hierboven worden beschreven: “… een verzegeld hart en een hart dat binnenste buiten is gekeerd…”

Dat zijn de dode harten. Dat zijn de harten van de ongelovigen, van degenen die de tekenen van Allah hebben verworpen en die de woede van Allah over zich hebben afgeroepen.

Het verzegelde hart is het hart dat nooit heeft geloofd, zoals beschreven in de vertaling van de betekenis van de Quran:

“Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld.
En over hun ogen ligt een
bedekking
en voor hen is er een geweldige bestraffing.”
(De Edele Quran 2:7)

En het wordt opnieuw heel mooi beschreven in de Quran:

“Of (de toestand van de ongelovige is) als de donkerten in de diepe zee (…)”
(De Edele Quran 24:40)

Het andere type van het dode hart is het hart dat binnenste buiten is gekeerd, het hart van de hypocriet, degene die over de kennis beschikte maar ze heeft verworpen. Voor hem is het laagste, meest weerzinwekkende verblijf in het Hellevuur.

In de vertaling van de betekenis van de Quran zegt Allah:

“En Wij zullen hun harten en hun blikken omkeren,
zoals zij er de eerste maal al niet in
geloofden,
en Wij laten hen in hun dwaling rusteloos rondgaan.”
(De Edele Quran 6:110)

Ze zijn arrogant in wat ze denken:

“Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden,
en Hij vergeldt hun
(misleiding). En wanneer zij in de Salaat staan,
staan zij er lui bij, om door de mensen gezien te worden.
En zij gedenken Allah slechts weinig.”
(De Edele Quran 4:142)

Ze gaan in tegen de wetten van de Islam:

“De huichelaars en de huichelaarsters zijn eender.
Zij sporen aan tot het
verwerpelijke en zij verbieden het behoorlijke.
Zij houden hun handen dicht (uit gierigheid). Zij vergaten Allah,
zodat Hij hen vergat. Voorwaar, de huichelaars zijn de zwaar zondigen.”

(De Edele Quran 9:67)

En ze gedragen zich beledigend tegenover de geliefde Profeet van Allah (vrede en zegeningen over hem), zoals Allah uitlegt:

“En (gedenk) toen de huichelaars en degenen,
in wier
harten een ziekte is, zeiden:
‘Allah en Zijn Boodschapper hebben ons slechts
een misleidende belofte gedaan’.”
(De Edele Quran 33:12)

Dit toont zeker de laagste aard van deze harten.

Het zieke hart

Nu bekijken we de aard van het zieke hart.
Het is waar dat de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) duidelijk en zoet zijn, aangezien hij alleen het zieke hart zo duidelijk kan uitleggen, zonder twijfel te laten bestaan over de betekenis ervan:

“(…) Wat het verpakte hart betreft,
dat is een hart dat geloof èn hypocrisie bevat.
Het voorbeeld van geloof in dit hart,
is het voorbeeld van het grassprietje
dat door zuiver water wordt gevoed.
Het voorbeeld van de hypocrisie daarin,
is het voorbeeld van een maagzweer
die teert op etter en bloed.
Welke van de twee substanties de bovenhand heeft,
zal ook de bovenhand hebben over dat hart. “

Dit is het hart van wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, maar die wankel staat in zijn geloof. Hun verlangens trekken hen weg van hun Schepper en ze concentreren hun aandacht op de genietingen van de Dunya, met weinig oog voor de ultieme genietingen die hen in het Hiernamaals zouden kunnen opwachten. Ze verdrinken in zondig gedrag en zijn traag in het tonen van berouw.

Hun harten werden beschreven door de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem):

“… het andere (hart), zwart en stoffig als een omver gegooid vat.
Het herkent niet wat goed is en verwerpt niet wat verfoeilijk is,
maar is doordrongen van passie.”
(Muslim)

We maken allemaal, als slaven van Allah, tijden mee waarin we tot deze categorie behoren, wanneer onze aandacht is afgeleid van het Hiernamaals en we verloren lopen in de beproevingen en genietingen van dit korte leven dat we nu beleven. Het is een tijd waarin het geloof is verzwakt en de vrees voor Allah is verminderd.

Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Er ligt (soms) een soort schaduw over mijn hart,
en ik vraag Allah honderd keer per dag om vergiffenis.”
(Muslim)

 

 

Uiteraard moeten we ons, als we dit horen, afvragen:

Het hart van de Profeet (vrede en zegeningen over hem)
moet het gezondste en beste van alle harten zijn.
Hij werd bestempeld als de beste van de mensheid.
Dus, als dit hart al een schaduw over zich ervaart
en de noodzaak voelt 100 keer per dag om vergiffenis te vragen…
Dan moeten we ons toch afvragen
wat wij dan moeten doen om een gezond hart te hebben?

 

Toon oprecht berouw,
met grote hoop en vertrouwen
op Allah’s Genade en Vergiffenis,
en zet je in voor Zijn Zaak,
om onszelf en onze daden
steeds beter te maken.

  

Khadejah Jones
Share Islam Team – ShareIslam.com

 

 

________________________________________________

Dit is een vertaling van een van  de vele boeiende
en leerrijke nieuwsbrieven van http://www.islamswomen.com

________________________________________________

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je geloof en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.