Waarom bedekken jullie je vrouw?

 

Op een dag zaten een Sheikh en zijn vrouw in Hijab met een niet-Muslim samen op de trein.
De niet-Muslim vroeg aan de Sheikh:
“Waarom bedekken jullie je vrouw van kop tot teen?”
De Sheikh dacht na …

Ineens nam hij een stuk fruit uit zijn zak en sneed het met zijn mes in twee. De Sheikh vroeg aan de niet-Muslim: “Weet je wat dit is?” De niet-Muslim reageerde: “Hmmm… mjam mjam… Ja dat weet ik. Het is fruit.” Daarop antwoordde de Sheikh: “Neen, dit is mijn fruit. Terwijl het in mijn zak zat,  kreeg je er niet het water van in de mond. Maar meteen toen ik het uithaalde en opensneed, wilde je het proeven. Zo is het ook met een vrouw die van top tot teen bedekt is: Niemand denkt aan haar. Maar wanneer ze haar Hijab verwijdert, zal iedereen naar haar verlangen.”

 

Wat is de correcte Hijab voor een Muslimvrouw?
Waarom moeten we ze dragen en hoe?
 

O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters
en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij
hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen.
Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen
en worden zij niet lastig gevallen.
En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
(De Edele Quran 33:59)

De reden waarom vrouwen zich horen te bedekken wordt hier duidelijk door Allah, de Almachtige, aangeduid als een vorm van bescherming. En in het volgende Quranvers wordt duidelijk in wiens bijzijn vrouwen onbedekt mogen blijven. 

En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan
en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen,
behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers
over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen,
behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders
of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen,
of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders,
of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters,
of hun vrouwen, of slavinnen waarover zij beschikken,
of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben,
of de kinderen die nog niet op de ‛Aurât van vrouwen letten.
En laten zij niet met hun voeten stampen
om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen.
En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen.
Hopelijk zullen jullie welslagen.
(De Edele Quran 24:31)

 

Definitie en beschrijving van de Jilbaab (het overkleed)

 De Jilbaab is de bedekking die een vrouw om haar lichaam wikkelt bovenop haar gewone kleding die ze thuis draagt, om zichzelf van top tot teen te bedekken. Het is bedoeld om de vorm van haar lichaam volledig te verbergen.

De Jilbaab werd in vers 33:59 hierboven vernoemd. Dit vers beveelt Muslimvrouwen om hun bovenste kleding over zich heen te trekken als ze het huis verlaten.

 

Hoe de Salaaf (vroege gezellen) en andere geleerden de Jilbaab hebben omschreven

Ibn Mas’ud heeft gezegd:
“Jilbaab is dat stuk stof dat over de sjaal wordt gedragen.”

Ibn ‘Abbas heeft over de beschrijving van de Jilbaab gezegd dat
“het is om volledig rond het lichaam van de vrouw te worden gewikkeld,
zodat niets meer zichtbaar is behalve een oog waarmee ze kan zien.”
(Tafsin Ibn Kathir)

Al-Qurtubi definieerde het als “een doek die het hele lichaam bedekt…”

Ibn Al-Hazm zei:
“Het woord ‘Jilbaab’ betekent de buitenste doek die het hele lichaam bedekt.
Een doek die kleiner is dan wat nodig is om het hele lichaam te bedekken,
kan niet als Jilbaab worden beschouwd.”
(al-Muhalla, vol. 3, pag 217)

Muhammad bin Sireen:
“Toen ik Ubaydah bin Sufyan bin al-Harith vroeg naar de betekenis van dit vers
en hoe de Jilbaab wordt gedragen, toonde hij het me door een stoffen doek
zo over zijn hoofd te trekken dat zijn hele lichaam was bedekt, met het linkeroog vrij. Dit was ook de uitleg van het woord ‘Alaihinna in dit vers.”
(Commentaar door Ibn Jarir en Ahkam-ul-Quran, vol. III, pag 457)

Umm Salamah verhaalde dat:  

“Toen het vers ‘Dat ze hun overkleden (Jalabib)
strak rond zich moeten trekken’
 werd geopenbaard,
kwamen de vrouwen van de Ansar naar buiten
alsof ze kraaien op hun hoofden hadden,
doordat ze overkleden (Jalabib) droegen.”                 

Al-Qurtubi verklaart:

“In het verleden (voor de verzen over de juiste bedekking werden geopenbaard) bedekten de vrouwen hun hoofden met de Khimar en gooiden de uiteinden op hun rug. Zo bleven de nek en het bovenste deel van de borst vrij, op de wijze van de Christenen. Toen beval Allah hen om die delen met de Khimar te bedekken.”

Vandaar dat de Khimar alles moet bedekken, niet alleen het haar maar ook de nek, de schouders en de borst. Verder verklaart Allah in An-Nur:

En laten zij niet met hun voeten stampen
om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen.”
(De Edele Quran 24:31)

De vrouwen in de tijden van de Jahiliyyah (onwetendheid) droegen enkelbanden die werden gebruikt om de aandacht te trekken, door met hun voeten te stampen en de banden te laten rinkelen. Dit toont aan dat net alleen dit gebruik (van het stampen met de voeten om de aandacht te trekken) door Allah wordt verboden, maar ook dat de benen en enkels bedekt moeten worden.

Wat de voeten betreft, dit wordt opgehelderd in de volgende Hadith van Ibn ‘Umar, die rapporteerde dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

“Op de Dag van Opstanding zal Allah niet kijken
naar de man die zijn gewaad laat slepen uit trots.”
Umm Salamah vroeg dan:
“Wat moet een vrouw doen met (de zomen van) haar gewaden?”
Hij antwoordde: “Laat ze zakken met een handbreedte.”
Ze zei: “Hun voeten zouden zichtbaar zijn!”
Hij (vrede en zegeningen met hem) zei dan:
“Laat ze zakken met de lengte van een voorarm,
maar niet meer dan dat.”
(overgeleverd door At-Tabarani)

Het is dus duidelijk dat de kleding die in het openbaar wordt gedragen het hele lichaam (ook de voeten) moet bedekken, behalve dat wat specifiek werd uitgesloten.

Daarom kunnen we op basis van de bovenstaande bewijzen uit de Quran, de Sunnah en de uitspraken van de Salaaf van deze Oemma besluiten dat een Muslimvrouw een Jilbaab, of een bovengewaad of een of ander gewaad moet dragen bovenop haar normale kleren, telkens ze in het openbaar verschijnt of in het gezelschap verkeert van vreemden (dit zijn mannen die niet haar Mahram zijn), in haar eigen huis of het huis van een naaste verwante, en dat het simpelweg bedekken van het haar met een hoofddoek, gedragen met de gewone kleding, niet volstaat.

Kleding als de Abaya, de chador, een manter of gelijkaardige kledingstukken die bovenop de normale kleding worden gedragen, kunnen eveneens als ‘Jilbaab’ worden omschreven, net zoals elke kledingcombinatie die bedekt als één enkel kledingstuk (zoals de abaya).

 

De Jilbaab moet voldoende dik en los zijn

De Jilbaab moet dik en ondoorzichtig zijn, zodat hij de huidskleur verbergt, en los genoeg om de vorm en maat van het lichaam van de vrouw eronder niet te laten zien.

We vinden een strenge waarschuwing tegen het dragen van transparante of strak zittende kleding in de volgende Hadith, verhaald door Abu Hurairah, die zei dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

“Ik zal niet getuigen voor twee soorten mensen
die bestemd zijn voor het vuur:
mensen met zwepen als koeienstaarten,
die de mensen slaan (m.a.w. tirannen
die de vijanden van hun eigen volk zijn)
en vrouwen die, hoewel gekleed, t
och naakt zijn, verleidend en verleid,
met hun haarstijl als verzakte kamelenbulten.
Deze mensen zullen het Paradijs niet binnen gaan
en zijn parfum zal hen zelfs niet bereiken,
al kan het worden waargenomen op een heel grote afstand.”
(Muslim)

De geleerden hebben de uitspraak van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) “die, hoewel gekleed, toch naakt zijn” geïnterpreteerd als doelend op vrouwen die kleding dragen waarmee hun lichaam onvoldoende wordt bedekt.

Al-Qurtubi rapporteert een verhaal van Aicha, dat enkele vrouwen van de Banu Tamim haar bezochten in doorzichtige kleding. Aicha zei hen:
“Als jullie gelovige vrouwen zijn: dit zijn niet de kleren van gelovige vrouwen.”

Nog meer bewijs voor het feit dat de Jilbaab zowel los genoeg als dik genoeg moet zijn is te vinden in de volgende Hadith van Usamah ibn Zaid, die heeft gezegd:
Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen met hem)
gaf me een dikke Koptische doek cadeau
die hij als geschenk had gekregen van Dahiah Al-Kalbi,
en dus gaf ik hem aan mijn vrouw.
Nadien vroeg de Profeet (vrede en zegeningen met hem) me:
‘Waarom droeg jij de Koptische doek niet?’
Ik reageerde: ‘Ik gaf hem aan mijn vrouw.’
De Profeet (vrede en zegeningen met hem) zei toen:
‘Zeg haar er een dik gewaad onder te dragen
(onder de Koptische doek) want ik vrees dat hij
de maat van haar ledematen kan beschrijven.”
(overgeleverd door Ahmad, Al-Baihaqi en Al-Hakim)

We kunnen hieruit dus besluiten dat een strak zittende bodysuit of jeans (bij voorbeeld), al verhult hij de huidskleur, toch tekortschiet als Hijab aangezien hij de omvang en de vorm van het lichaam laat zien. Bovendien is ook een Jilbaab die goed los zit, maar doorzichtig of doorschijnend is, onvoldoende omdat hij niet ondoorzichtig en dik is en omdat hij de huidskleur van de vrouw laat zien.

 

De kleur mag niet de verleidelijk zijn
en mag geen aantrekkelijk patroon hebben

De Hijab is bedoeld om de vrouw en haar schoonheid voor het publiek te verbergen en mag dus niets bevatten dat haar schoonheid vergroot of de aandacht trekt. Daarom mag de Jilbaab geen felle kleuren bevatten, opvallende versiersels of glossy en/of andere reflecterende stoffen die de aandacht van het andere geslacht zouden wekken. Het bewijs ligt in wat Allah zegt:

“… en vertoont jullie versieringen niet zoals dat
in de vroegere tijd van de onwetendheid werd gedaan.”
(De Edele Quran 33:33)

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:
“Verhindert de dienaressen van Allah niet
om naar de moskeeën van Allah te komen,
maar laat hen buitenkomen zonder versierselen.”
(Abu Dawud)

De Muslimvrouw wordt dus aangemoedigd om zachte, donkere kleuren te dragen, Jilbaabs met bonte designs, patronen, afbeeldingen en kleuren te vermijden, alsook al het andere wat aandacht trekt. Bovendien mag de Jilbaab niet met juwelen en/of parfum opgesmukt worden. Veel vrouwen dragen zwart, niet omdat het verplicht is maar omdat het de donkerste kleur is en het minst als versiering kan worden gezien.

 Het volgende verslag van Abu Dawud duidt erop dat de vrouwen van de Sahabah gewoonlijk zwart droegen. Aicha zegt daarin:
“Nadat dit vers (De Edele Quran 33:33) werd geopenbaard,
leken de vrouwen van de Ansar op kraaien.”

De geleerden hebben “leken op kraaien” voor een deel geïnterpreteerd als doelend op het feit dat hun Jilbaabs effen waren en zwart. Ook horen we gewaden te vermijden die als extravagante kleding van een hogere klasse kunnen worden gezien (of iets dat als statussymbool wordt gedragen), in overeenstemming met wat Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:
“Hij die extravagante kleding draagt in deze wereld,
zal op de Dag des Oordeels vernederende kleren dragen.”
(Ahmad en Abu Dawud)

 

De Hijab mag niet lijken op mannenkleding

De kleding van een Muslimvrouw mag niet lijken op de kleding van mannen (en vice versa).

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:
“Allah vervloekt die mannen die vrouwen imiteren,
en Hij vervloekt die vrouwen die mannen imiteren.”
(Al-Bukhari)

Profeet Muhammad (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:
“De man die lijkt op een vrouw en de vrouw
die lijkt op een man horen niet bij ons.”
(Ahmad en At-Tabarani)

 

Hij moet verschillen van de kleding van de Kuffaar

De kleding van een Muslim mag niet lijken op die van de ongelovigen. Dit is een algemene regel van de Shariah, die niet enkel op kleding slaat maar ook op het gedrag, religieuze praktijken en feesten, en op andere gebruiken en tradities die exclusief voor de Kuffaar zijn.

‘Abdullah ibn `Amr ibn Al-`Aas heeft gezegd:
Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen met hem) zag me twee saffraankleurige kledingstukken dragen. Dus zei hij: “Voorwaar,
dit zijn de kleren van de Kuffaar (ongelovigen), dus draag ze niet.”
(Sahih Muslim)

Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen met hem) heeft verklaard:
“Al wie op een volk lijkt, is één van hen.” (Abu Dawud)

Een Muslimvrouw hoort dus qua kleding niet op een non te lijken, bij voorbeeld, ook als is wat ze draagt passend lang, dik en loszittend.

We vragen Allah oprecht door zijn oneindige Barmhartigheid onze harten te verenigen in navolging van Zijn Boek en de Sunnah van Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen met hem), en ons te sterken in onze inspanningen om Zijn Dien te verspreiden. Allah is wel degelijk Degene die dat kan.

Amien

En onze laatste smeekbede is Lof aan Allah, de Heer der Werelden…

 

Khadejah Jones
Share Islam Team – ShareIslam.com

 

________________________________________________

Dit is een vertaling van een van  de vele boeiende
en leerrijke nieuwsbrieven van http://www.islamswomen.com

________________________________________________

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je omgeving en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Waarom bedekken jullie je vrouw?

  1. Pingback: Mijn hijab, mijn werkpak | Vrouwen in de Islam

Reacties zijn gesloten.