Kenmerken van een godsvruchtige vrouw

Als een vrouw de vijf bidt (dagelijkse gebeden),
haar maand vast (dus Ramadan), haar private delen beschermt
en haar echtgenoot gehoorzaamt, dan zal haar worden gezegd:
‘Treed het Paradijs binnen langs om het even welke poort die je verkiest’.”
(Sahih Al-Bukhari)

Godsvrucht en gehoorzaamheid aan Allah,
zodat ze Hem Zijn rechten toekent, zoals het gebed, het vasten, kuisheid door zichzelf te bedekken, het beheersen van haar blik, enzovoort.

Gehoorzaamheid aan haar man
in datgene wat geen ongehoorzaamheid aan Allah inhoudt, zodat ze zijn rechten volledig vervult. Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

Als ik iemand zou opdragen te buigen voor iemand anders dan Allah,
dan zou ik de vrouw hebben bevolen te buigen voor haar man.
Bij Hem in wiens Hand de ziel van Muhammad rust, de vrouw zal
de rechten van haar Heer niet hebben vervuld zolang ze niet
de rechten van haar echtgenoot heeft vervuld; en zelfs als hij haar
zou vragen om haarzelf (om gemeenschap met haar te hebben)
terwijl ze in een kamelenzadel zit, dan nog mag ze hem niet weigeren.”
(Sahih, overgeleverd door Ibn Majah en Ahmad van Abdullah ibn Awfa)

Dat ze zichzelf, haar private delen en haar eer beschermt
in afwezigheid van haar man, tegen de hand van eender wie die haar wil aanraken, tegen de ogen van wie haar wil bekijken en tegen het oor van wie naar haar wil luisteren.

Op dezelfde manier beschermt ze ook de kinderen van haar man, zijn huis en zijn bezit.
Allah zegt:

De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen, omdat Allah de één boven de andere bevoorrecht heeft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van hun man), zoals Allah ook waakt. (…)”
(De Edele Quran 4:34)

Dienstbaar zijn aan haar man

Van Husain ibn Mihsan die vertelde dat zijn tante aan vaders zijde had gezegd:

Ik kwam bij Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) voor iets wat ik nodig had, en hij vroeg: ‘Jij daar! Ben jij getrouwd?’ Ik antwoordde: ‘Ja’ Daarop vroeg hij: ‘Hoe gedraag jij je tegenover je man?’ Ik antwoordde: ‘Ik laat niet na hem te dienen, behalve wat de zaken betreft waartoe ik niet in staat ben.’ Hij zei: ‘Kijk dan naar je aanzien bij hem, want hij is waarlijk je Paradijs en je Vuur’.”
(Sahih, overgeleverd door al-Hadim en anderen)

Dit is een voorbeeld van hoe Asma bint Abu Bakr haar echtgeoot diende. Ze zei:

Az-Zubayr huwde me en hij had geen enkele eigendom, geen slaven of iets anders op aarde dan de kameel waarmee hij water putte en zijn paard. Dus voedde ik zijn paard, haalde water, verstelde zijn waterbuidel en maakte het deeg; maar ik was niet handig in het bakken van brood en dus bakten vrouwen van de Ansar, die mijn buren waren, en eerbare vrouwen, het brood voor mij. Ik droeg gewoonlijk ook de dadelpitten op mijn hoofd van het land dat Az-Zubayr van Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) had gekregen – en dat was ongeveer twee mijlen ver.
Op een dag kwam ik terug met de dadelpitten op mijn hoofd. Ik ontmoette Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) en er was een groep van de Ansar bij hem. Hij riep mij dus en zei ‘Ikh, ikh’ (wat je zegt om een kameel te laten knielen) om mij achterop zijn kameel te laten klimmen. Maar ik durfde niet verder te reizen met de mannen en ik dacht aan Az-Zubayr en zijn jaloerse aard. Hij was een van de meest jaloerse mensen. Allah’s Boodschapper zag mijn verlegenheid dus en ging verder.
Ik kwam dan bij Az-Zubayr en zei ‘Allah’s Boodschapper ontmoette me toen ik de dadelpitten op mijn hoofd droeg en er was een groep Gezellen bij hem. Hij liet zijn kameel knielen maar ik was verlegen en dacht aan je jaloersheid.’ Daarop zei hij: ‘Bij Allah, het is voor mij veel erger dat jij die dadelstenen moet dragen dan dat je met hem zou zijn meegereden’.” Ze zei: ‘Toen Abu Bakr me later een bediende stuurde om voor het paard te zorgen, voelde ik me als bevrijd’.”
(Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim)

De geheimen van je man bewaren

Dit slaat vooral op wat er tussen hem en haar in de privésfeer gebeurt – aangaande hun seksleven en andere private aangelegenheden in het huwelijk.

Van Asma bint Yazid, die zei dat ze in het gezelschap van Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) verkeerde, en er waren mannen en vrouwen bij, en hij (vrede en zegeningen over hem) zei:

Misschien vertelt een man wel eens wat hij deed met zijn vrouw, en misschien informeert een vrouw anderen over wat zij doet met haar man?!” De mensen werden stil en dus zei ik: “Ja, bij Allah, O Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem)! De vrouwen doen dat zeker, en de mannen doen het zeker.” Hij (vrede en zegeningen over hem) zei: “Doe dat niet, want het is net alsof een mannelijke duivel een vrouwelijke duivel op straat zou ontmoeten en dat hij gemeenschap met haar zou hebben terwijl iedereen erop staat te kijken.” (Overgeleverd door Ahmad en er zijn getuigenissen die het verheffen tot het niveau van Sahih, of toch op zijn minst Hasan)

Ze moet zich op haar best aan haar man vertonen
zodat het hem plezier doet naar haar te kijken.

Abu Hurairah vertelt: “Er werd aan de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) gevraagd: ‘Wie van de vrouwen is de beste?’ Hij antwoordde:

Zij die hem (haar man) genot geeft als hij naar haar kijkt (naar haar uiterlijke schoonheid, of de innerlijke schoonheid van haar goede karakter en de manier waarop ze zich toelegt op het gehoorzamen van Allah en Taqwa); die hem gehoorzaamt in wat hij beveelt en die niet tegen zijn wensen ingaat voor wat haarzelf en haar bezit betreft, door te doen wat hij niet graag heeft’.”
(Sahih Muslim, overgeleverd door an-Nasa’i, al-Hakim en Ahmad)

Ze mag niemand in zijn huis binnenlaten zonder zijn toestemming

Van Abu Hurairah, die heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Het is een vrouw niet toegestaan om te vasten als haar man thuis is, behalve met zijn toestemming. En ze mag ook niemand in zijn huis laten tenzij met zijn toelating. En van alles wat ze aan liefdadigheid uitgeeft zonder dat hij het beveelt, krijgt hij de helft van de beloning.”
(Overgeleverd door Al-Bukhari)

Ze mag haar man niet om een echtscheiding vragen als dat niet nodig is

Van Thawban, die heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

Elke vrouw die haar man zonder sterke reden om een echtscheiding vraagt,
voor haar zal het parfum van het Paradijs verboden zijn.”
(Sahih Muslim, overgeleverd door Abu Dawud, at-Tirmidhi en anderen)

Vermijd te vloeken

Abu Sa’id al-Khudri heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem ging naar de gebedsruimte voor (het gebed voor) Adha of Fitr en hij passeerde een vrouw en zei:

O vrouwen! Geef liefdadigheid, want er is mij getoond dat jullie tot de meerderheid van de mensen in het Vuur zullen horen.” Dus vroegen ze: “Waarom is dat, O Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem)?” Hij antwoordde: “Jullie vloeken vaak en zijn ondankbaar tegenover jullie echtgenoten.” (Overgeleverd door Al-Bukhari)

Dankbaar zijn tegenover de echtgenoot
voor het goede dat hij doet en voor zijn goede behandeling van zijn vrouw.

Dit kan worden bereikt met vriendelijke woorden, door hem te gehoorzamen in wat goed is, en door zijn goede behandeling niet te vergeten en te vermijden ze te ontkennen, aangezien dat een van de redenen is om in het Vuur te worden geworpen.

Van Ibn Abbas, die heeft gezegd dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) zei:

Het Vuur werd mij getoond en ik stelde vast dat de meerderheid van zijn inwoners vrouwen waren, vanwege ondankbaarheid.” Er werd gezegd: “Was het omdat ze niet in Allah geloofden?” Hij zei: “Ze zijn ondankbaar tegenover hun echtgenoten en ze ontkennen het goede dat ze doen. Als je een van hen altijd goed behandelt, maar dan ziet ze iets (onaangenaams) van je, dan zegt ze: ‘Ik heb nog nooit iets goeds van je gezien’.” (Overgeleverd door Al-Bukhari)

Ze mag buiten het huis van haar man haar kleren niet uittrekken

Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

Elke vrouw die haar kleren elders uittrekt dan in haar huis,
van haar zal Allah Zijn bedekking wegrukken.”
(Sahih-Jami, overgeleverd door al-Hakim en anderen)

Het is duidelijk dat het uittrekken van haar kleren doelt op het verwijderen van haar bedekking in aanwezigheid van vreemde mannen, met het oog op seksuele omgang of dat wat ertoe leidt.

Ze moet ernaar streven haar man met alle mogelijke middelen te behagen

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

Uw vrouwen die horen tot de mensen van het Paradijs
zijn de geliefde en de vruchtbare,
zij die een aanwinst voor haar man is
en die, als haar man kwaad wordt, naar haar man komt
en haar hand in de zijne legt en zegt:
‘Ik kan niet slapen voor je tevreden (met me) bent’.”

Khadejah Jones
Share Islam Team –
ShareIslam.com

 

________________________________________________

Dit is een vertaling van een van  de vele boeiende
en leerrijke nieuwsbrieven van http://www.islamswomen.com

________________________________________________

Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je gezin en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.