Het hoofddoekverbod sneuvelt!

VREEDZAAM VERZET GEEFT RESULTAAT!

Alhamdolillah!

Binnen het kader van de Belgische wet heeft een burgerinitiatief in Gent aan de hand van de Belgische wet zèlf bereikt dat het hoofddoekenverbod in Gent insh’Allah zal worden opgeheven. Een grondige wettige analyse van het hoofddoekenverbod besluit dat het verbod ongeldig is, waardoor het ook elders in België mogelijk wordt om je tegen zo’n verbod te verzetten.

De online krant van “De Standaard” brengt het nieuws uit Gent.

Enkele uittreksels:

Wellicht vanaf juni is het mogelijk dat een moslima met hoofddoek
een Gentenaar bedient aan een stedelijk loket.

* Dankzij 5.500 handtekeningen moet de gemeenteraad zich opnieuw uitspreken over de kwestie, en nu al staat het vast dat SP.A en Groen het hoofddoekverbod in dat geval naar de prullenmand verwijzen.

* 2.500 handtekeningen van Gentenaars waren zelfs al voldoende geweest. Maar het zijn er uiteindelijk veel meer geworden. Die handtekeningen zijn nodig om een burgerinitiatief op poten te zetten. Daarvoor moet één procent van de inwoners een petitie ondertekenen. ‘Het liep echter vlotter dan verwacht’, zegt Cindy Raes van vrouwenorganisatie Al Minara. .

Het hele artikel vind je op
http://www.standaard.be/cnt/DMF20130430_00561456

Uit de krant “De Morgen” haal ik enkele stukjes van het artikel:

Advocaat Abderrahim Lahlali analyseert het verslag van de auditeur
bij de Raad van State, die het verbod “onwettig” noemt.

* De vraag die we ons moeten stellen is deze: worden door het dragen van een religieus symbool – wat een hoofddoek is – de principes van de scheiding kerk-staat en de neutrale overheid geschonden? (…) Historisch en filosofisch zijn de neutrale staat en de scheiding tussen kerk en staat echter niet ontstaan om de religie en verschillende levensbeschouwingen uit het openbaar leven te verbannen.  Integendeel: deze principes moesten minderheden bestaansrecht geven en godsdienstvrijheid mogelijk maken.

* Specialisten typeren de verhouding tussen kerk en staat in België niet als een scheiding, maar als een wederzijdse onafhankelijkheid. (…) Dit model van actief pluralisme veronderstelt dat er inspanningen moet worden gedaan om echt open te staan voor de ander.

* In casu noemt de auditeur bij de Raad van State het hoofddoekenverbod in het Antwerpse Atheneum “onwettig” (DM 09/09). De auditeur doet niets anders dan de rechtspraak van de Raad van State in een andere recente zaak onderschrijven.

* Dat naar analogie de Raad van State in de kortgedingzaak tegen het Antwerpse atheneum volgende dinsdag bij arrest het schoolreglement houdende een hoofddoekenverbod zal schorsen is een juridisch feit. Met verbazing hoor ik vandaag de scholengroep van het Gemeenschapsonderwijs stellen dat men pas na het lezen van de argumenten van het arrest zal beslissen om daar al dan niet gevolg aan te geven. (…) Als het schoolreglement wordt geschorst, wordt het als het ware uit onze rechtsorde gehaald en iedereen die het bestaan van betreffend reglement moest erkennen, moet thans erkennen dat het reglement niet meer bestaat en in voorkomend geval daarvan de gevolgen dragen. Wat inhoudt dat leerlingen met een hoofddoek toegang moeten krijgen tot de schoolbanken. In een ruimere context kunnen ook leerlingen van andere scholen waar een gelijkaardig verbod geldt de jure het hoofddoekenverbod succesvol aanvechten.

Je vindt het hele artikel hier : http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/990926/2009/09/10/Hoofddoekenverbod-met-succes-aanvechten-kan.dhtml

DAT BETEKENT “HUISWERK” VOOR ONS !

Nu is het aan ons om even waardig,
binnen het kader van de wetgeving van ons land,
als Moslima’s de Islam te vertegenwoordigen.

Dat het hoofddoekenverbod wordt afgeschaft zal allicht bij veel mensen op verzet stuiten: mensen die zich ergeren aan alles wat anders is, maar ook mensen die slechte ervaringen hadden met Moslims. Een Moslim die zich als Moslim gedrààgt is echter een aanwinst voor zijn/haar omgeving. Meer dan wat ook heeft het goede gedrag, de eerlijkheid, de goedheid van Moslims in de beginjaren van de Islam voor de verspreiding ervan gezorgd.

Neem je verantwoordelijkheid dus op. Leer meer over je Dien.
Leer je kinderen wat het in de praktijk betekent om Moslim te zijn:

hartelijkheid en dienstbaarheid
geen arrogant gebrul, voordringen, schelden…

eerlijkheid en inzet op het werk
niet profiteren wanneer de baas niet kijkt, maar doorwerken

eerlijkheid in je handel
en niet het profijt voorop stellen, zelfs ten koste
van je Dien en je kans op Jennah!

glimlachen en groeten
ook mensen die je niet kent – Moslim of niet

de SALAAM geven, ook aan Moslims die je niet kent.
Dat toont aan onze omgeving dat Islam een levenswijze is
waarin mensen echt broer en zus worden!

beleefdheid en attent gedrag
Ik denk aan hinderlijk luid babbelen op trein-tram-bus,
o
f op straat straks wanneer Iftar zo laat zal vallen
dat veel mensen slapen wanneer je na het nachtgebed
of na het etentje bij je vrienden buiten komt…

ENKELE LEESTIPS

– Hoe ons gedrag het beeld bepaalt dat anderen van de Islam hebben:
http://mariaminislam.wordpress.com/2013/04/19/gooi-een-steen-door-dat-glas/

– Met de woorden van onze Profeet (vrede en zegeningen over hem):

“Zal ik jullie vertellen wie van jullie mij het dierbaarst is
en het dichtst bij mij zal zijn op de Dag der Opstanding?
Diegenen onder jullie die de besten zijn in hun gedrag en karakter.”

http://mariaminislam.wordpress.com/?s=De+Muslim+is+vriendelijk+en+beminnelijk

– Een opsomming van alle eigenschappen van een goede Moslim,
gehaald uit de instructies in de Quran en de aanbevelingen in de Sunnah:
http://mariaminislam.wordpress.com/?s=Muslim+zijn+betekent

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in je omgeving en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.