Misbruik in een relatie

Assalamu alykum broers en zussen van Quran Weekly
Hier spreekt jullie broeder Umar Suleyman

Het valt op dat in discussies over misbruik en huiselijk geweld vaak een verkeerde interpretatie van de Ayaat van de Quran wordt gebruikt om die zaken goed te praten. Wat ik vooral merk is dat we het meestal niet hebben over de slachtoffers, mensen die werden misbruikt, vrouwen die werden mishandeld in hun huwelijk – soms zelfs mannen – en kinderen die werden misbruikt of mishandeld door hun ouders, zij het fysiek, seksueel of emotioneel… Wat ik daarom wilde doen is een video maken voor mensen die in een situatie zitten van misbruik in een relatie, die slachtoffer zijn van misbruik en wat ze kunnen overwegen te doen.

Het is alvast belangrijk dat je weet
dat Allah dit nooit ongestraft zal laten
en dat Hij je geduld niet zonder beloning laat.
Allah, subhaanahu wa ta’ala, vertelt ons over de Dag des Oordeels:
“Yakulu ‘l kaafir ya laytanie, kuntu turaba”
De ongelovige zal zeggen: “Ik wou dat ik stof was!”

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) gaf ons de context van deze Ayah: Op de Dag des Oordeels zal Allah, voordat Hij zich om de mensen en hun daden bekommert, de dieren roepen. Hij zal de geit oproepen die horens had en de geit die geen horens had. En als de geit met de horens de geit zonder horens heeft verdrukt, zal de geit die werd gekwetst op die Dag de kans krijgen om wraak te nemen!

Ook wij, als mensen, moeten begrijpen dat uiteindelijk gerechtigheid geschiedt. Jammer genoeg gebeurt dat niet altijd in dit leven (Dunya). Daarom leren we dat Akhirah die compensatie brengt. De eerste regel voor de Dag des Oordeels is dat er volmaakte rechtvaardigheid heerst, en geen greintje onrecht.

Het ligt nu eenmaal in de aard van de mens… Als een kind zich aan iets kwetst zal het vaak pas tevreden zijn als jij dat voorwerp een klap geeft, zodat het merkt dat er gerechtigheid geschiedt. Het is dus belangrijk voor ons te geloven dat Allah op de Dag des Oordeels de cirkel rond maakt. Dit geloof kan meer troost bieden dan eender wat ter wereld.

Je moet ook weten dat Allah, subhaanahu wa ta’ala, je pijn en je lijden begrijpt. Trouwens, de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd dat Allah, subhaananhu wa ta’ala, de rechten van elk van zijn slaven zal compenseren, zodat ze zelfs zouden wensen dat ze konden terugkeren naar de Dunya om te mogen horen tot degenen die onrecht leden en werden verdrukt. Want als Allah, subhaanahu wa ta’ala, zich jouw zaak aantrekt, wanneer Hij je steunt, dan kan niets daar nog tussenkomen en niets anders geeft je meer voldoening.

Maar wat dan met de Dunya?

Wat het huidige leven aangaat, wil ik je een paar punten meegeven.

Denk niet dat je dit moet verzwijgen,
dat je dit misbruik niet mag aangeven.

Maakt niet uit of het gaat om misbruik in het huwelijk of om kindermisbruik. Het is enorm belangrijk. Waarom? Talrijke studies hebben aangetoond dat dit een cyclus is, dat mensen die wèrden misbruikt het risico lopen zelf ook over te gaan tot misbruik. Het is van groot belang om die vicieuze cirkel te doorbreken.

Als je een vrouw bent en je wordt geslagen door je echtgenoot, laat dan niet toe dat je cultuur of je gemeenschap je een schuldgevoel aanpraat en het zwijgen oplegt. Denk niet dat je iemand een dienst bewijst door hierover te zwijgen. Noch jij noch je kinderen halen hier voordeel uit. De situatie wekt bij je kinderen weerzien tegen de Dien, weerzien tegenover hun cultuur en wie weet worden ze later zelf daders omdat ze hun leven lang getuige waren van dit soort geweld.

Misschien breng je zelfs hun leven in gevaar, en dat van jezelf, want wat houdt iemand tegen die zich voortdurend schuldig maakt aan gewelddadig misbruik? Misschien gebeurt er wel iets dat nog sterkere emoties opwekt en leidt tot nog meer geweld en ernstiger voorvallen.

Het is dus van het allergrootste belang dat je beseft dat, ongeacht wat de mensen en je cultuur zeggen, je niemand een dienst bewijst door in een relatie te blijven waarin je lijdt onder misbruik. Ook al krijgt je reputatie misschien een knauw, is het belangrijk om de nodige stappen te ondernemen om een einde te maken aan dit misbruik.

Het is een goed gedocumenteerd punt in onze Dien dat in zo’n situatie achterklap niet verkeerd is. Er zijn mensen die menen dat ze iemands reputatie niet willen schaden. Die persoon gaf niet genoeg om jou om hiermee op te houden, dan moet jij je geen zorgen maken over zijn reputatie. Op zo’n momenten leert de Profeet (vrede en zegeningen over hem) ons trouwens: Als je iemand beschermt tegen schade of kwaad, dan is het geen roddel.

We weten over Fatimah bint Qais in Bukhari en Muslim (moge Allah tevreden zijn over haar) dat ze aan de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gevraagd: “Ik heb een huwelijksaanzoek gekregen van Mu’awih” (niet die van Abu Sufyan, maar van Abul Jaham). En de rasoel van Allah (vrede en zegeningen over hem) zei over Abul Jaham: “Abul Jaham legt zijn stok niet neer” waarmee hij aanduidde dat hij gewelddadig was. Dus de rasoel van Allah (vrede en zegeningen over hem) sprak kwaad over die metgezel, maar dat deed hij om een grote kwaad af te wenden.

Voel je dus niet schuldig
en denk niet dat je iets on-islamitisch doet
wanneer je iemand aangeeft
die je mishandelt of misbruikt.

 Nog iets waarover ik het met je wil hebben, en waarvan ik hoop dat je het in aanmerking neemt. Je zit in zo’n situatie vaak met veel vragen. Ik kan het me niet eens voorstellen en het zou idioot zijn te beweren dat ik meevoel met je pijn of dat ik de pijn begrijp van de mishandelde mensen (door echtgenoot of door ouders) uit onze gemeenschappen die ik ontmoet. Maar er is iets dat je moet begrijpen:

Je kan medelijden hebben met jezelf
en er verder niets aan doen.

Je kan toelaten dat je ook in andere aspecten van het leven faalt (op geestelijk vlak, in je carrière,…) Maar dat maakt de schuldige alleen maar blij. Dat maakt enkel de Sjaitaan gelukkiger. Wat denk je te bereiken met dat zelfmedelijden? Maak het in tegendeel tot je missie om niet alleen uit deze put te klauteren en dit lijden te overwinnen, maar ook om er anderen van te weerhouden hetzelfde te doen met andere slachtoffers. Roep andere misbruikers een halt toe. Maak het tot je roeping! Je kan misschien andere slachtoffers van misbruik – moslims en niet-moslims – raad geven door ze te laten zien dat dit iets is dat je kàn overwinnen. Beschouw het als een uitdaging.

Allah zal je op de Dag des Oordeels
absoluut zeker genoegdoening schenken,
maar sta jezelf niet toe om hierdoor
te falen in alle andere aspecten van je leven.

Laat dit je roeping worden. Pak dit aan, want dit is echt wel een probleem in de moslim gemeenschap waarover nog veel te weinig wordt gepraat. We hebben nood aan broeders en zusters die opstaan om dit probleem te helpen oplossen en ondersteuning te bieden aan hen die hier in stilte onder lijden.

Onthoud dat Allah je Trooster is. Onthoud dat Allah (subhaanahu wa ta’ala) niet van je verwacht dat je in stilte afziet. En onthoud dat jij anderen kan helpen omdat, eens je dit te boven komt, jij beschikt over een platform waarover geen imam, sheikh of predikant die dit niet heeft meegemaakt beschikt.

Daarom vraag ik Allah,
subhaanahu wa ta’ala, je bij te staan.
Ik vraag Hem je te zegenen.
Ik vraag Allah, subhaanahu wa ta’ala,
je te helen en zich te bekommeren om je pijn
en ik vraag Allah, subhaanahu wa ta’ala,
je het Paradijs te schenken vanwege je lijden
en ik vraag Allah, subhaanahu wa ta’ala,
je te helpen om grootsheid te verwerven
niet alleen in Akhirah want
dat is al gegarandeerd voor wie geduldig volhardt,
maar ook in de Dunya door je zelfmedelijden
en alle hindernissen op je pad te overwinnen.

Allahumma Amien!

.
Bron: http://www.quranweekly.com/are-you-being-abused/

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in je gezin en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.