Waar sta jij met je gebed?

Nota van Mariam:
De tekst die volgt is op zich een beetje droog. Soms is het echter goed het eens zo nuchter geformuleerd te horen, want ik ben vast niet de enige die moeite heeft met concentratie in het gebed en nu en dan zelfs eens te laat bidt.
De bedoeling is zeker niet om schuldgevoelens op te roepen.
We zijn slaven van een barmhartige en liefdevolle Heer. Hij begrijpt en vergeeft. Hij beloont de kleinste inspanning, zelfs al de kleinste aanzet en intentie om iets te doen. Dus ook onze inspanningen om onze gebeden goed en op tijd te verrichten. Deze opsomming kan dan misschien helpen om nu en dan het vuur wat aan te wakkeren, insha Allah.

Ibnul-Qayyim Al-Jawziyyah heeft gezegd:
Wat hun gebeden betreft
zijn er onder de mensen vijf niveaus:

Het eerste – Dit is het niveau van degene die haar ziel onrecht aandoet. Zij is degene die tekortschiet bij het verrichten van de kleine wassing (Wudhu), die er niet in slaagt haar gebeden op tijd te verrichten, binnen hun vastgestelde grenzen, en zich niet houdt aan de essentiële pijlers van het gebed.

Het tweede – Zij verricht haar gebeden op tijd en binnen de vastgestelde tijd, vervult de essentiële pijlers van het gebed en verricht zorgvuldig haar Wudhu. Haar inspanningen (voor dit alles) zijn echter nutteloos door de influisteringen tijdens haar gebed, waardoor ze wordt afgeleid door gedachten en ideeën.

Het derde – Degene die haar gebeden op tijd verricht, de essentiële pijlers ervan vervult en met zichzelf de strijd aanbindt om die influisteringen, gedachten en ideeën te verdrijven. Ze verzet zich tegen haar vijand (Shaytan of Satan) opdat ze niet zou stelen van haar gebed. Daarom is zij begaan met zowel gebed als jihad.

Het vierde – Degene die het gebed verricht en zijn rechten en essentiële pijlers vervult en vervolmaakt, die het verricht op de gestelde tijden en wiens hart volledig in beslag wordt genomen door het waken over zijn rechten en beperkingen om er niets van te verspillen. Alles waar ze zich zorgen om maakt richt zich op het verrichten, vervullen en vervolmaken van het gebed zoals het hoort. Haar hart gaat op in het gebed en in onderdanigheid aan haar Heer, de Verhevene.

Het vijfde – Zij die het gebed verricht zoals degene die hierboven werd vermeld. Ze heeft echter bovendien haar hart voor haar Heer geplaatst terwijl ze vol verwachting met haar hart naar Hem opkijkt, (met een hart) vervuld van Zijn liefde en macht alsof ze hem kan zien en getuige is van Allah. De influisteringen, gedachten en ideeën zijn verdwenen en alles wat stond tussen haar en haar Heer is opgeheven. Wat tussen deze persoon en anderen ligt op het vlak van het gebed is meer en groter dan wat zich tussen de hemelen en de aarde bevindt. Deze persoon is bezig met haar Heer en ze verheugt zich in Hem.

Het eerste type zal worden gestraft, het tweede type zal ter verantwoording worden geroepen. Voor het derde type worden haar zonden en tekortkomingen kwijtgescholden. De vierde wordt beloond en de vijfde zal haar Heer nabij zijn omdat ze het deel zal ontvangen van wie haar gebed maakt tot de vreugde en het genot van haar ogen.

Voor al wie haar gebed tot de vreugde en het genot van haar ogen maakt zal de nabijheid van haar Heer tot de vreugde en genot van haar ogen worden gemaakt in het Hiernamaals. Ook zal zij tot een plezier voor de ogen worden in deze wereld, aangezien alle ogen verrukt en blij zullen zijn met iedereen die Allah tot het genot van haar ogen maakt in deze wereld.

De oorpsronkelijke Engelse tekst komt uit een Nieuwsbrief van Islamswomen, van de hand van Khadejah Jones op ShareIslam.com
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in je geloof en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.