Inna lillaahi… Naar Allah keren we terug

Iinna

De vertaling van de Ayahs die voor en na dit vers staan luidt als volgt:

En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen.(De Edele Quran 2:155)
Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: (Inna Lillahi wa inna ilayhi Raji’oen) “Voorwaar, aan Allah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren.” (De Edele Quran 2:156)
Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen. (De Edele Quran 2:157)

Wanneer reciteren we dit vers?

Een overheersende opvatting in onze maatschappij is dat de woorden “Inna Lillahi wa inna ilayhi Raji’oen” alleen worden gereciteerd bij een sterfgeval. Dit is echter een foute visie. Dit vers hoort te worden uitgesproken in gevallen waarbij een persoon welk verlies dan ook lijdt, of het nu de dood van iemand is (Muslim of niet) of van een ander levend wezen, verlies van rijkdom of bezit, verzwakking van de gezondheid, enz.

Er is een Hadith waarin wordt verteld dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) “Inna Lillahi wa inna ilayhi Raji’oen” zei toen de lamp ’s nachts uitging. Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) vroeg hem: “O Boodschapper van Allah, is ook dit rampspoed?” Allah’s Boodschapper antwoordde: “Ja. Alles wat een Moslim schaadt of ongemak voor hem veroorzaakt is rampspoed en wanneer hij dat geduldig draagt, bevat het Allah’s belofte van een beloning.”

De voordelen van het reciteren van dit vers

Zoals hierboven vermeld, vraagt Allah ons dat we bij tegenslag behoren tot de geduldigen (As-Sabirun) door “Inna Lillahi wa inna ilayhi Raji’oen” te reciteren. In het vers dat daar meteen op volgt vertelt Allah ons over de beloning voor deze praktijk:

Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen. (De Edele Quran 2:157)

Muslim verhaalde in zijn Sahih dat Umm Salamah heeft gezegd:

Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) zeggen: “Er is niemand die door tegenslag wordt getroffen en daarna zegt: ‘Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem is onze terugkeer. O Allah, beloon mij voor mijn lijden en geef me iets beters in ruil’ of Allah zal hem voor zijn lijden belonen en hem iets beters in ruil geven.”
Ze zei: “Toen Abu Salamah stierf, heb ik gezegd: ‘Wie is beter dan Abu Salamah, de gezel van de Boodschapper van Allah?’ Toen deed Allah mij het (vers) uitspreken, en ik zei het. Daarna ben ik gehuwd met de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem)”.

Alhamdulillah (lof aan Allah), wie kon een betere echtgenoot zijn dan de Profeet (vrede en zegeningen over hem)?

Er is overgeleverd in de Ahadith dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd:

Als iemands kind sterft, zegt Allah (Verheven is Hij) aan Zijn engelen: “Hebben jullie de ziel genomen van het kind van Mijn dienaar?” Zij zeggen “Ja”. Hij zegt, hoewel Hij het best weet: “Hebben jullie hem zijn oogappel ontnomen?” Zij zeggen “Ja”. Hij zegt: “Wat heeft Mijn dienaar gezegd?” Zij zeggen: “Hij heeft U verheerlijkt en zei ‘Inna Lillahi wa inna ilayhi Raji’oen’ (Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem is onze terugkeer)” Allah (Verheerlijkt en Verheven is Hij) zegt daarop: “Bouw in het Paradijs een huis voor Mijn dienaar en noem het het Huis van de Lofprijzing.” (Overgeleverd en als goed geklasseerd door al-Tirmidhi en al-Albani)

Een herinnering
Waarlijk, aan Allah behoren wij toe
en waarlijk, tot Hem is onze terugkeer

Dit vers herinnert ons eraan dat alles in deze wereld aan Allah toebehoort en een Zegening van Hem is. Als iemand bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd een bedrag aan zijn vriend had uitgeleend en het nu terug vraagt, doet degene die zijn eigen geld terug wil dan iets verkeerd? Net zo is het wanneer iemand sterft. Allah neemt gewoon de ziel van Zijn schepsel terug. Door dit vers te reciteren bij iemands overlijden, herinneren we er onszelf aan dat het schepsel naar zijn Schepper is teruggekeerd. We moeten ook in gedachten houden dat, net zoals voor de overledene, ook onze zielen op een dag naar hun Heer terugkeren en op de Dag des Oordeels verantwoording zullen moeten afleggen voor onze daden alvorens we het Paradijs kunnen binnengaan (als Allah wil), of de Hel. Met dit in het achterhoofd moeten we voortdurend streven naar Allah’s Barmhartigheid, omdat niemand beter de vastgestelde tijd voor onze dood kent dan Hij.

Geduld

In een Hadith zegt Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem):

“Hoe wonderbaarlijk is de zaak van een gelovige. Er is goeds voor hem in alles, en dat is alleen van toepassing op een gelovige. Als voorspoed hem bereikt, drukt hij zijn dankbaarheid uit tegenover Allah en dat is goed voor hem. En als hem tegenslag treft, verdraagt hij die geduldig, en dat is beter voor hem.” (Muslim)


Khadejah Jones – Share Islam Team
ShareIslam.com

________________________________________________

Dit is een vertaling van een van  de vele boeiende
en leerrijke nieuwsbrieven van http://www.islamswomen.com

________________________________________________

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in islamswomen nieuwsbrief, je geloof en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.