15 Stappen naar geluk

Het gaat hier niet enkel om een voorschrift voor geluk, maar om een heuse springplank in je persoonlijke ontwikkeling. Lees maar, insh’Allah!

Als we onszelf eens goed bekijken, zullen we zien dat onze levens worden aangestuurd door meerdere factoren die heel wat spanning, pijn en lijden voor ons veroorzaken. In plaats van die zaken los te laten en onszelf toe te staan ons vrij te voelen, klampen we er ons met alle macht aan vast, in de overtuiging dat zij ons geluk bepalen. Gedaan daarmee! Van nu af aan geven we alles wat ons niet van nut is op en voeren we veranderingen door.

 1.  Weg met die behoefte om altijd gelijk te hebben

Velen van ons hebben een hekel aan de gedachte dat we ons hebben vergist. We willen altijd gelijk hebben en vinden dat we ook echt altijd gelijk hebben, zelfs als daardoor relaties op de klippen lopen of we onszelf en anderen pijn en stress bezorgen.  Dat is het toch niet waard! Wanneer je weer eens de drang voelt om je in een ruzie te storten, stel jezelf dan de vraag: “Is mijn ego echt zo groot?” “Wat verkies ik: gelijk hebben of leuk zijn?”

 1. bossy2. Weg met je drang om te controleren

Wees bereid om het verlangen te laten varen om voortdurend controle uit te oefenen op alles wat er met jou en je omgeving gebeurt – situaties, gebeurtenissen, mensen en omstandigheden. Of de mensen om je heen dierbaren zijn of wildvreemden, laat ze met rust. Laat de wereld zich om haar eigen problemen bekommeren en je zal merken hoeveel beter je je voelt. Denk eraan: “De wereld wordt overwonnen door hen die haar met rust laten. Maar wanneer je probeert en weer probeert, zal de wereld altijd onoverwinnelijk blijven.”

 1. Weg met het beschuldigen

Laat je nood om anderen de schuld te geven voor wat je wel of niet hebt, voor wat je wel of niet voelt, varen. Hou op met je energie te verspillen en neem verantwoordelijkheid op voor je leven.

 1. Weg met je defaitisme

Zoveel mensen kwetsen en verlammen zichzelf door hun negatieve denken en hun defaitistische zelfbeeld. Geloof niet alles wat je brein je wijs maakt, zeker niet als het iets negatief is. Je bent beter dan dat! Eckhart Tolle zei ooit: “De geest is een fantastisch instrument als hij goed wordt gebruikt. Wordt hij echter verkeerd gebruikt, dan wordt hij enorm destructief.”

 1. Weg met overtuigingen die je beperken

Geef beperkingen in de zin van “kunnen of niet kunnen” of “mogen of niet mogen” op. Voortaan laat je het niet meer toe dat beperkende overtuigingen jou vastzetten op de foute plek. Sla je vleugels uit en vlieg hoog! Elly Roselle heeft eens gezegd: “Een overtuiging is niet een idee gevangen in de geest, het is een idee dat de geest gevangen houdt.”

 1. Weg met klagen

Laat die voortdurende behoefte om over alles – dingen, mensen, situaties, gebeurtenissen en omstandigheden die je ongelukkig en neerslachtig maken – te klagen varen. Niemand kan jou verdrietig maken, geen situatie kan jou ongelukkig maken, tenzij jij het toestaat. Het is niet de situatie die deze emoties veroorzaakt, maar de manier waarop jij kiest om naar de dingen te kijken. Onderschat nooit de kracht van positieve gedachten.

 1.  Weg met de luxe van het bekritiseren

freedomGeef de nood op om kritiek te geven op alle dingen, gebeurtenissen en mensen die anders zijn dan jij. We zijn allemaal anders, maar op één vlak lijken we op elkaar: we willen allemaal gelukkig zijn, liefhebben, geliefd en begrepen worden. Veroordeel de middelen die anderen op hun zoektocht naar dit doel gebruiken niet.

 1. Weg met de drang om indruk te maken

Hou op met te proberen iets te zijn wat je niet bent, enkel en alleen om anderen een plezier te doen. Zo werkt het niet. Eens je ophoudt te proberen iemand anders te zijn, eens je je masker laat vallen en begint “je ware zelf” te zijn, zullen mensen zich tot je aangetrokken voelen zonder dat jij er moeite voor hoeft te doen.

 1. Weg met je weerstand tegen veranderingen

Verandering is goed. Verandering helpt ons op weg van het ene punt naar het andere. Verandering helpt om jouw leven en dat van de mensen om je heen beter te maken. Verander, en verzet je er niet tegen. Joseph Campbell heeft ooit gezegd: “Volg je geluk en het universum zal deuren openen waar er enkel muren waren.”

 1. Weg met het etiketteren

Hou op met etiketten te plakken op dingen, mensen en gebeurtenissen die je niet begrijpt of die je vreemd lijken. Probeer je geest stap voor stap te openen. Een geest functioneert pas goed als hij open is. Wayne Dyer heeft gezegd: “De hoogste vorm van onwetendheid is wanneer je iets afwijst waar je niets over weet.”

 1. Weg met je angsten

Angst is slechts een illusie. Ze bestaat niet, wij roepen ze in het leven. Het zit allemaal in ons hoofd. Herstel wat je vanbinnen voelt, en de dingen buiten zullen vanzelf in orde komen. Franklin Roosevelt heeft gezegd: “Het enige dat we moeten vrezen is de vrees zelf.”

Cage

 1. Weg met uitvluchten

Stop al je uitvluchten in een doos en stuur ze weg, want vanaf vandaag heb je ze niet meer nodig. Vaak beperken we onszelf tot onze uitvluchten. In plaats van te groeien en onszelf en onze levens te verbeteren, blijven we steken in onze eigen leugens en bedenken we het ene excuus na het andere. Uiteindelijk is 99,9% van die uitvluchten niet eens terecht.

 1. Weg met het verleden

Dit is moeilijk, vooral wanneer het verleden zoveel mooier lijkt dan het  heden en de toekomst er beangstigend uit ziet. Maar bedenk dat dit nu-moment het enige is wat je nodig hebt, het enige wat je ooit nodig zàl hebben. Vergeet niet dat het verleden dat je nu zo hard mist het moment was dat je negeerde toen het “nu” was. Hou jezelf niet langer voor de gek. Wees bewust aanwezig in alles wat je doet en geniet van je leven. Uiteindelijk is het leven een reis, geen einddoel. Ontwikkel een heldere visie op de toekomst, maar vergeet niet om aanwezig te blijven in het Nu.

 1. Weg met die gehechtheid

Voor velen is dit een moeilijk te begrijpen concept, maar met wat tijd, oefening, oprechtheid en bewustzijn wordt het wel duidelijk. Maak een onderscheid tussen wat  je liefhebt enerzijds en dat waar je je aan vastklampt anderzijds. Dat zijn twee heel verschillende zaken. Liefde komt van een zuivere plek. Vastklampen komt voort uit vrees. Eens je jezelf daarvan hebt verlost, kan je je weer vredig en geduldig voelen.

 1. Weg met de nood om aan andermans verwachtingen te voldoen

Al te veel mensen leiden een leven dat niet eens hun eigen leven is. Ze leven volgens wat anderen vinden dat goed en juist voor hen is, volgens wat hun ouders zeggen, volgens wat hun bedrijf oplegt, volgens wat de leden van hun samenleving van hen verwachten en volgens wat de overheid bepaalt. De cultuur waarin we leven bepaalt een “norm” waardoor we onze innerlijke stem gaan negeren en de controle uit handen geven. Mettertijd vergeten we wat het is dat ons gelukkig maakt en wat we willen. Laat je niet afleiden van het pad dat je voor jezelf uitstippelt.

Baarakallaah Feekum.
Sal lal laahu ala Muhammad, Sal lal laahu alaihi wa Sallam

 

Opmerking van Mariam:

Je kan bij elk van die punten een ayah uit de Quran vinden.
Meer dan 14 eeuwen geleden leerde Allah ons al
wat de wetenschap nu ontdekt en bevestigt…
Gek genoeg, schenken we er zelf pas aandacht aan
als de wetenschapper het zegt… Astaghfirullah.

De bron van de tekst die ik hier vertaald heb, ben ik jammer genoeg kwijt gespeeld. Je vindt de Engelstalige tekst wel online, maar dan zonder de inleiding door de persoon die ze doorgestuurd kreeg. De eigenlijke auteur vind ik dus niet terug. Uit de intro van wat ikzelf ontving, blijkt dat degene van wie ik dit stukje vond zelf de Engelstalige tekst kreeg doorgestuurd en daarin de kern herkende van wat hij had opgestoken uit een lezing van Sadathullah Khan, auteur van o.a. Discover Yourself (Ontdek jezelf). Dat was zijn reden om het te delen en mijn reden om het te vertalen.
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in je omgeving en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.