Neen, we zijn niet gehersenspoeld!

Amerikaanse bekeerlingen laten van zich horen

Artikel van 26/4/2013 op NBC news

Toen bleek dat de weduwe van de vermoedelijke dader van de aanslag in Boston (tijdens de marathon van 15/4/2013 – nota van de vertaler) een Amerikaanse bekeerlinge was, keek Lauren Schreiber niet op van wat er daarna kwam.

Opmerkingen van oude bekenden en van wildvreemden suggereerden al meteen dat Katherine Russel, de 24-jarige dochter van een arts in New England, handelde onder dwang van haar man, Tamerlan Tsarnaev, die vorige week tijdens een vuurgevecht met de politie om het leven kwam.

“Ze was een heel lieve vrouw, maar ik denk dat ze wat door hem werd gehersenspoeld,” citeerde Associated Press Anne Kilzer, een dame uit Belmont (Massachusets, USA) die vertelde dat ze Russel en haar driejarig dochtertje kende.
Dit soort veronderstelling is niets nieuws voor Schreiber, een 26-jarige vrouw uit Greenbelt (Maryland, USA) die in 2010 moslim werd.
“Zodra je een hijab gaat dragen denken de mensen dat je je vrije wil hebt opgegeven,” zegt Schreiber, die voorstander is van de traditionele Islamitische kleding.

De terreuraanslag in Boston en de vraag of Russell op de hoogte was van de dodelijke plannen van haar man hebben de stereotypen en misvattingen, die Amerikaanse vrouwen die voor dit geloof hebben gekozen juist willen ontkrachten, versterkt.
“Het is niet omdat iemand me hiertoe heeft aangezet,” legt Schreiber uit. Ze heeft zich bekeerd na een studiereis van de universiteit naar West-Afrika. “Het is wat ik verkies te doen en ik ben gelukkig.”

rebecca minor


Haar visie klinkt ook door bij de 28-jarige Rebecca Minor uit West Hartford (Connecticut), leerkracht in het bijzonder onderwijs, die zich vijf jaar geleden tot de Islam bekeerde. Wanneer haar leerlingen, tussen 5 en 8 jaar oud, haar vragen waarom ze een hoofddoek draagt, zegt ze steevast: “Het is iets dat belangrijk voor me is en het herinnert me eraan dat ik een goed mens moet zijn,” vertelt Minor, die tevens secretaris is van de
Muslim Coalition van Connecticut.

Moslims maken volgens studies van The Pew Forum on Religion and Public Life minder dan 1 procent van de Amerikaanse bevolking uit. In 2011 waren zowat 1,8 miljoen volwassen Amerikanen moslim en 20 procent daarvan waren bekeerlingen, aldus de onderzoekers bij Pew. Van die bekeerlingen waren ongeveer 54 procent mannen en 46 procent vrouwen. Slechts 1 op 5 bekeerlingen noemde familieredenen, waaronder een huwelijk met een moslim, als reden voor het aannemen van dit geloof.

Het zijn “harde” beschuldigingen

Vrouwen bekeren zich voor een ruime waaier van redenen – spirituele, intellectuele en romantische – zegt Yvonne Haddad, professor in de “Geschiedenis van de Islam en Christen-Islamitische Relaties” aan de Universiteit van Georgetown.
“De Islam is aantrekkelijk voor vrouwen die uit de boot vielen bij de feministische beweging,” aldus Haddad, co-auteur van het boek “Muslim Women in America: The Challenge of Islamic Identity Today (Moslimvrouwen in Amerika: De uitdaging van een Islamitische identiteit vandaag)” uit 2006.

Lindsay Farai.png


Vrouwen zoals Lindsay Faraj – 26 jaar oud, uit Charlotte (North Carolina) – zeggen dat het dragen van de hoofddoek of andere traditionele Islamitische kleding in het openbaar mensen er vaak toe aanzet te denken dat ze hun Amerikaanse leven hebben opgeofferd omwille van een man.

Ik hoor voortdurend “Jij hebt je vast bekeerd om met hem te kunnen trouwen,” zegt Faraj die zich echter vier jaar geleden tegelijk met haar man, Wathek Faraj uit Damascus, heeft bekeerd.

Ze hoorde mensen ook zeggen dat haar man haar mag slaan, dat ze niet het recht heeft om de scheiding aan te vragen en dat zij en haar twee kinderen, van 4 maand en 2 jaar, ondergeschikt zijn aan de man. Natuurlijk zijn dat totaal onjuiste opvattingen, vertelt ze.
“In het begin vond ik dat erg kwetsend,” zegt Faraj, die opgroeide in een christelijk gezin in Florida. “Maar nu mijn zelfbewustzijn is gegroeid, raakt het me niet meer.”
Ze kan erom lachen, zoals met de dame die haar beledigingen naar het hoofd slingerde vanuit een voorbijrijdende wagen. “Ze schreeuwde: ‘Keer terug naar je eigen land’ en ik dacht: ‘Meid, het wordt niet blanker dan dit hoor’,” zegt Faraj verwijzend naar haar blanke voorkomen.

Zoals alle clichés, komen dergelijke opvattingen voort uit angst, meent Haddad. “Beschuldigingen van hersenspoeling zijn hard,” zegt ze. “Ze verhullen het feit dat we niet snappen waarom mensen ‘zoals wij’ willen veranderen en worden ‘zoals zij’.”

Alledrie de vrouwen zeggen dat ze zich tot de Islam bekeerden
na diep nadenken en een spirituele zoektocht.

De Islam is ‘mijn hart binnengedrongen’

Schreiber, coördinator van een outreach- en evenementenprogramma van de Council on American-Islamic Relations (Raad voor Relaties tussen Amerika en de Islam), zegt dat ze zich aangetrokken voelde tot de godsdienst nadat ze andere moslims had ontmoet tijdens een buitenlandse reis, voordat ze in 2009 afstudeerde van St. Mary’s College in Maryland.

Ze groeide op in een agnostisch gezin, waar ze werd aangemoedigd om zelf haar eigen geloof te ontdekken. Ik kreeg te horen “Wat je ook doet – tempel, kerk of moskee – ik steun je in je zoektocht naar jezelf,” zegt Schreiber. Ze is gehuwd met een moslim man, de 27 jarige Muhammad Oda, wiens beide ouders zelf bekeerd zijn. Zijzelf zegt dat ze zich al voor hun relatie had bekeerd.

Faraj, een moeder aan de haard, zegt dat ze zichzelf “nooit zag als een godsdienstig iemand, niet in het minst.” Ze raakte echter geboeid door wat ze over de Islam leerde toen ze zich voorbereidde op een bezoek aan de familie van haar man.

“Het concept van de Islam raakte me,” herinnert Faraj zich.
“Het was echt iets dat mijn hart binnendrong.”

Minor, vrijgezel, zegt dat het aan de universiteit was dat ze geïntrigeerd raakte door de Islam. Ze was goed bevriend met een opgeroepen Amerikaanse marinier, maar had moslim vrienden op school.
“Ik zag een enorm contrast tussen de negatieve dingen die ik van mijn vriend hoorde en de realiteit van wat mijn collega’s deden,” herinnert ze zich. Na 18 maanden te hebben geleerd over de Islam, besloot ze zich te bekeren.
De reactie van familie en vrienden was overweldigend positief, vertelt Minor. “Hoe meer je kan doen om mensen over de Islam te leren, niet met preken maar met daden, hoe beter,” zegt ze.

Verhalen dat Katherine Russel verwikkeld zou zijn geweest in een gewelddadige relatie, of dat haar echtgenoot haar angst aanjoeg, zijn volgens Haddad een aanklacht tegen de Islam. “Je vindt gewelddadige mannen in alle kleuren, nationaliteiten, ethnieën en godsdiensten,” zegt ze. “Niemand zegt dat het christendom oproept tot de mishandeling van vrouwen omdat sommige christelijke mannen hun vrouw slaan.”

Schreiber vertelt dat ze vaak opmerkingen krijgt van mensen die verbaasd zijn om onder haar hoofddoek haar bleke huid te zien en haar Amerikaans accent te horen. Ze zegt dat ze het waardeert wanneer de mensen het aandurven vragen te stellen in plaats van zelf zomaar wat te veronderstellen.

“Ik wil gewoon dat de mensen weten
dat er Amerikaanse moslimvrouwen zijn
die ervoor hebben gekozen om de hijab te dragen,
omdat ze erin geloven en omdat het goed voor ze voelt,
niet omdat iemand hen ertoe dwingt.”

 

Bron: https://www.islamicity.org/5243
NBC News – JoNel Aleccia, Senior Writer, NBC News

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in je omgeving en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.